Orange

819
822
823
24
820
821
27
818
 

Na oko 6km severno od Sartija, nalazi se skupina malih plaža koje se obalom pružaju u dužini više od 5km i predstavljaju nastavak plaže Platanici. Te plaže poznate su pod nazivom Kavurotripes. Ovaj opuštajući predeo, neopisive lepote liči na izložbu vajarskih dela na otvorenom, koja u kombinaciji sa čarobnom tirkiznom vodom i  pogledom na Svetu goru, nadoknađuje posetiocu što se namučio da, kroz žbunje i stene, nađe ove plaže, koje se često opisuju kao raj na zemlji. Nepostojanje bilo kakvog oblika organizovanosti daje mogućnost posetiocu da napravi lično svoje „gnezdo“ među stenama.
Da biste stigli do Orange beach-a/Portokali (najveće plaže u delu Kavurotripes) treba da se isključite sa glavnog puta i da pređete oko 350m dosta nezgodnog, zemljanog puta do obale.
Postoji grupa malih plaža koje se nastavljaju na Orange beach, južno ka Plataniciju, nalazi se Alimirobares, a severno ka Armenistisu je plaža Kamburis (koju Srbi nazivaju Dukina). Ove plaže mogu biti prilično nepristupačne zbog gustog rastinja. One nisu organizovane plaže i mnogi kamperi nelegalno postavljaju svoje šatore među drvećem i stenama.
Svakako postoje i druga isključenja koja vode ka plažama Kavurotripes, ali vodite računa na zemljanim putevima koji mogu biti dosta strmi.
 Mnogo borova koji dolaze skoro do obale, divna zeleno-plava voda i uklesane figure u stenama krase ove plaže. Jedina delimično organizovana plaža je Orange beach (Portokali), ostale su uglavnom izdvojene i osamljene. Takođe, postoji mogućnost da ove plaže obiđete i šetajući obalom, ali vodite računa o žbunju i stenama, jer prolazi mogu biti divlji i često opasni. Reč je o malim uvalama, koje biste mogli da imate isključivo za sebe, izuzev u toku sezone kada ima dosta posetilaca.