Doherio ili Platania

16
708
709
710
711
712
713
714

Na južnom kraju plaže u Sartiju, možete primetiti još jedan lanac od 4 plaže, dužine od 50 do 300m, sve sa sitnim peskom i čistom vodom. Kako biste prišli ovim plažama, idite glavnim putem ka Sikiji. Nakon 1km videćete skretanje na levo ka jednom zemljanom putu. On vodi ka najvećoj od plaža, gde možete naći ležaljke i suncobrane. Do ostalih plaža možete doći  preko stena sa ove centralne plaže.