Дохерио - плантания бряг

16
708
709
710
711
712
713
714

На южния край на плажа Сарти можете да намерите верига от четири малки плажа. Първият плаж след Сарти, като тръгвате на юг се намира на около 1 км от града. Плажът е чист, пясъчен с бистра синя вода. Плажът е без чадъри и шезлонги.